หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 11,097 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 10,127 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 11,315 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการผลิต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างโครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้าง โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน พพ. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ว่าจ้าง โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง บ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 18 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 10 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างโครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 8 มกราคม 2556 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR จ้างติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่อีเมล์ : procure@dede.go.th

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537