หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ "เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน" (18 ก.ย. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ภายใต้โครงการ "เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่อุทยานพลังงาน (11 ก.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "ชวนกินข้าวป่าพาเบิ่งพลังงาน" โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ (8 ก.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "ชวนกินข้าวป่าพาเบิ่งพลังงาน" โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (7 ก.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพสต.แม่ปะ และประชาชนชุมชนตำบลแม่ปะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (5 ก.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และร้อยตำรวจเอกเศกฤทธิ์ สยมชัย รองผู้บังคับกองร้อย ตชด.317 กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากรตำรวจและเจ้าหน้าที่ อบต.นาขุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน (31 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร, ชุมชนในเขตพื้นที่ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 10 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหลุม จ.พิจิตร รวม 45 คน ในการนี้นายสุชาติ แดงทองมี นายก อบต.วังหลุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (31 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีประธานในพิธี พันตำรวจเอกชัยรัีตน์ อู่พิทักษ์ ผู้กำกับกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” (28 ส.ค. 2561)
(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 114 โดยมีประธานในพิธี พันตำรวจโทพงษ์อำนาจ สมศรี ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 114 และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (28 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนในเขตพื้นที่ ต.คลองน้ำไหล และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร รวม 55 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561 (28 ส.ค. 2561)
ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี(นายสำราญ ปทุมานนท์) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยเข้าร่วมกิจกรรม โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561 ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ,เยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และเป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตร "พลังงานชีวมวล"โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน ณ โรงแรมช่อลดา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27-28 ส.ค.61
ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (26 ส.ค. 2561)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 24-25 ส.ค.61 มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 52 รูป ประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 51 ท่านโดยมี พระราชวิจิตร ปฎิภาน เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เป็นประธาน
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” (24 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยมีประธานในพิธี ท่านสุชาติ การฤสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
จัดแสดงนิทรรศการ สาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านผาง (23 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลราชธานี) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 ส.ค. 2561)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3(ปิดโครงการ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 21-22 ส.ค.61 มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 45 ท่าน โดยมี พ.ต.ท.สุนทร จิระวัฒนผลิน รอง ผกก.ตชด.41เป็นประธาน
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (22 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2561
จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ (21 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ โดยใช้วงบ่อซีเมนต์ ให้กับวัดตะโก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อใช้ในการกำจัดขยะภายในวัด และเป็นต้นแบบในการผลิตเทคโนโลยีฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” (21 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี โดยมีประธานในพิธี ท่านธิติพงษ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัดสระบุรี และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (20 ส.ค. 2561)
นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 19 คน /อาจารย์ จำนวน 4 ท่าน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (18 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง"เพิ่มเติม -รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีบุคลากรจาก กองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี,บุคลากรของ กศน.อ.โพนพิสัย,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค,นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยาและ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย -รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพเซกา จ.บึงกาฬ,เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมและประชาชนทั่วไปจากชุมชนวัดธาตุหนองคาย กล่าวต้อนรับโดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (17 ส.ค. 2561)
นักเรียนโรงเรียนสหมิตรบำรุง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 77 คน /ครูจำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มี จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537