หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ประชุม "Renewable Energy Data Explorer"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง Renewable Energy Data Explorer โดยมีผู้แทนจาก สวค. สพส. กผ. USAID และ National Renewable Energy Laboratory (NREL) เข้าร่วมประชุม โดย Renewable Energy Data Explorer เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาจาก USAID และ (NREL) เพื่อใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว ยังเป็นลักษณะ Web-based tool ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพลังงานทดแทนจำนวน 16 ประเทศ คิอ ไทย สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กานา อินเดีย คาซักสถาน เคนยา แม็กซีโก เนปาล ปากีสถาน อินโดนิเซีย และ ฟิลิปินส์ ซึ่งข้อมูลของแต่ละประเทศที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. นำมาประยุคต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ก. พลังงาน จัดนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์”
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์” นำเสนอพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีโดยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมงาน ณ ลานชั้นล่าง อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
“โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน”
วันนี้ 3 ต.ค. 2560 ณ ร.ร พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาสรุปผลการติดตามความยั่งยืน ความต่อเนื่อง โครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards พร้อมเสวนาในหัวข้อ “โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และAEAN Energy Awards ในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล เช่น ประเภทโรงงาน ประเภทอาคาร ประเภทพลังงานทดแทน และประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
15 ปี กระทรวงพลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 15 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
“อนันตพร” มอบนโยบาย ให้บุคลากรกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนแผนพลังงานปี 2561
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพลังงานปี 2561 โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ซึ่งได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก มีผลสัมฤทธิ์สามารถประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน และก้าวสู่ปีที่ 16 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการทำงาน สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานในปี 2561 นี้ ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และการปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อตกลงผูกมัดในเชิงพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ การลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลง COP21 เป็นต้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ส่งมอบงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งมอบงานให้กับนายธรรมยศ ศรีช่วย ว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ที่จะเริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และกล่าวอำลาตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้ง กฟผ. ปตท. และข้าราชการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ASEAN Energy Awards 2017
กระทรวงพลังงาน โดย พพ. นำทัพผู้ประกอบการไทย คว้า 19 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ทุบสถิติสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง ก้าวสู่ผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานระยะ 20 ปี (ปี2558-2579) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ASEAN Energy Awards 2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทย ในแผนปฎิบัติการพลังงานอาเซียน ที่ขณะนี้ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน มุ่งสู่การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานระยะ 20 ปี (ปี 2558-2579 ) โดยเฉพาะ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์นโยบาย Energy 4.0
พพ. พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมผู้บริหาร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460) ณ ลานหน้าเสาธง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Asia Power Week 2017”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลัง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asia Power Week 2017 งานประชุม สัมมนา และนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยนำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 ไปร่วมจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูล ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
การอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "
นายนิรันต์ คงอุตส่าห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน " การจัดฝึกอบรม หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน " ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและวิธีผ่อนคลายความเคลียดจากการทำงาน โดยสามารถให้ผู้เข้าอบรมนำแนวทางการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วิทยากรประจำรายการ " ปลดล็อคกับหมอเวช " ทางคลื่น FM 98.5 MHz มาบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
พพ. จัดประชุม ติดตามความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ ๔
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามความยั่งยืนความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ ๔” เพื่อระดมความคิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวการปฎิบัติ ในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งประกวด และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน "เน้นการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง การพัฒนาเศรษฐกิจด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องนำมาใช้ได้จริง การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง สอดแทรกในบทเรียน ปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีการเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ อย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี เพื่อเกิดการทำงานร่วมกัน และสามารถทดแทนกันได้ ในการบริหารจัดการ กระทรวงพลังงานยังคงเน้นย้ำวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส ไม่ทุจริต และทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด" นอกจากนี้ยังมี การเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ภารกิจสำคัญด้านพลังงานที่ต้องดำเนินการในปี 2561" นำโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดังสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และพลังงานจังหวัด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันนี้ 8 กันยายน 2560
สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ป์นประธานเปิดประชุม สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี โดยได้กล่าวถึงโครงการในขณะเปิดงานว่า ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก มาเป็นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าขอประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย โดยปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟ้าแล้วประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ตามแผน AEDP2015 อีกทั้ง ในปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “โซล่าร์รูฟท็อป” ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า และแนวโน้มดังกล่าวดูจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ 4 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม “Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ."
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ.” โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมประกวดการออกแบบโลโก้ และผู้ร่วมสนุกผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคาร 7 ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บุคลากรภายใน พพ. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่บุคลากรทุกคนในองค์กรพึงมี และเป็นแนวทางการบริหารราชการที่ดี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “เรื่องค่านิยมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกสำนักในองค์กรในการระดมความคิดให้เห็นครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติในการทำงานที่เป็นเลิศ มิติการทำงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน และการต่อต้านคอรัปชั่น ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่านิยมที่เกิดขึ้นในวันนี้จะถูกนำมาใช้ นำมาปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนของ พพ. ต่อไป” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
พพ. จัดประชุม ติดตามความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 3
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามความยั่งยืนความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 3” เพื่อระดมความคิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวการปฎิบัติ ในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งประกวด และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
พพ. จัดงาน"มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0"
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรม "มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0" จัดขึ้น ณ สำนักงาน อบต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเสน่ห์ สุภาษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ให้การต้อนรับภายในงานมีการจัดแสดงฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานต่าง ๆ อาทิ เตามหาเศรษฐี เตาเผาผลิตถ่าน เตาแก๊สชีวมวล หม้อก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวิสาหกิจชุมชนนำสินค้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก อาทิ กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวฝาย วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเปาเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชนบ้านดอยยาวจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ร้านค้าจากวิสาหกิจ ร้านค้าประชารัฐ เป็นต้น นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มภาคสังคม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน
ตรวจเยี่ยมโครงการพลังงานทดแทน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ และโครงการปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ด้วยระบบทำความเย็นแบบดูดซึม โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน พพ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
งานสัมมนา "Smart Boiler 4.0"
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา "Smart Boiler 4.0" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อยกระดับและพัฒนาหม้อน้ำเข้าสู่ Smart Boiler โดยจะมีการสนับสนุนทางด้านการเงินและด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งในงานสัมมนายังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมการยกระดับหม้อน้ำภายใต้ภารกิจของกรมโรงงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีบริการคลินิกที่ปรึกษาด้าน Boiler นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงในงานอีกด้วย ทั้งนี้ โหมด "Smart Boiler หรือ หม้อน้ำสมองกล" ที่ได้ดำเนินการผลักดันอยู่ในขณะนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน Boiler ให้สอดคล้องกับแนวคิด Smart Boiler สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้วางแผนการขับเคลื่อนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงแก่พนักงาน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดการประหยัดพลังงานได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินธุรกิจพลังงานในอาเซียน”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
สัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการสัมมนาเพื่อบริหารการจัดการองค์ความรู้ สพพ. เรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537