หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางว่าจ้าง ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ.(ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลงบประมาณทาง lnternet เพื่อรองรับการทำงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศราคากลางว่าจ้าง ซ่อมระบบควบคุมฝายประตูเหล็ก โครงการก่อสร้างเขือนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (ฝายธงน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประกาศราคากลางว่าจ้าง ซ้อมแซมท่อส่งน้ำ และวาล์วเติมน้ำของ Cooling Tower พร้อมงานขัดสีท่อส่งน้ำ
ประกาศราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 33 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน ระยะที่ 2 โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารติดตามงานและประเมินผลด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)410/2559
ประกวดราคากลาง โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) โดยวิธีคัดเลือก (จ)393/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้าง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก (390/2559)
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)391/2559
ประกาศราคากลางว่าจ้าง จัดทำหนังสือไบโอดีเซลชุมชล แผ่นพัน และป้ายไวนิลพร้อมตั้ง X-Stand
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 75 kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ (จ)375/2559 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ ยี่ห้อ แคทเตอร์พิลล่าร์ รุ่น D6D
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมหอระบายความร้อน Cooling Tower ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก (จ)266/2559
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต่ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยวิธีคัดเลือก (จ)328/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537