หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง (เลขที่ ส. 3/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.2/2560 จ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.1/2560 ว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการกามาผาโด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน (ส.40/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (ส.41/2559)
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครืองข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส. 42/2559)
ประกาศสอบราคา เลขที่ ส. 39/2559 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ส. 35/2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส. 37/2559 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
ประกาศสอบราคาจัาง เลขที่ ส.38/2559 สอบราคาจ้างว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรม (Mini Plant)
ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ ส.36/2559 สอบราคาจ้างว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 อัตรา
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 43/59 โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 42/2559 โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ จำนวน 7 ระบบ) โดยว
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 41/2559 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variale Speed/Inverter ฯที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 จำนวน 10,074 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกผลการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารติดตามงานและประเมินผลด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน
ยกเลิกผลการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.32/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 จำนวน 5 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ส.34/2559 เรื่องอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 40/2559 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธี e-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537