หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๔๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการจำนวน ๘ หม้อ ของกลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ประตูพร้อมอุปกรณ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘-๐๐๑๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖-๙๐๐๓-๐๐๐๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานการคลัง สำนักบริหารกลาง ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK-๖๓๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๓๐๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศ ๒๒ เควี (เหล็ก ป.ปลา) จำนวยน ๑๐ ชุด ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer Laser Docuprint ๓๐๕๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๗๙๐๖-๐๐๐๖ กค.สบก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์ริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับบุคลากร พพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและของสมนาคุณ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สำหรับบุคลากร พพ. จำนวน ๕ รายการ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น Docuprint C๒๒๕๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๙๐๖-๐๐๐๑ ของกลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ภย - ๔๘๙๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต ในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๕ฝ-๒๔๗๓ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๑-๐๐๐๖ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จ.มหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๕๖-๗๐๓๖-๐๐๐๑ และ ๕๙-๗๐๓๖-๐๐๐๒ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๕๖-๗๐๓๔-๐๐๐๔ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สบก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ หมึกโทนเนอร์ OKI TONER C๓๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๙๐๖-๐๐๐๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศสข. โยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537