หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างค่าว่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 25 โครงการ โดยวิธี กรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างค่าติดตั้งระบบ Grounding โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยวิธี กรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี กรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ)33/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)487/2559
ประกาศราคากลางว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ว่าจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอระบายความร้อน cooling Tower
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธัวาคม 2550 โดยวิธีคัดเลือก (จ)451/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 450/2559)
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก (จ)449/2559
ประกาศราคากลาง บริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 442/2559
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 โดยวิธีคัดเลือก (จ)441/2559
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการ ติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)440/2559
ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ)430/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเก็บสะสมความร้อนสำหรับใช้ในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกในชุมชนอุตสาหกรรมอบแห้งกล้วย โดยวิธีคัดเลือก (จ)438/2559
ว่าจ้างซ่อมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1,500 กิโลวัตต์
ประกาศราคากลาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 25 โครงการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (จ)421/2559
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษามาตรการส่งเสริมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)419/2559
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) โดยวิธีคัดเลือก (จ)420/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537