หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 18/2560 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 17/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 4 สถานี (พื้นที่จังหวัดระยอง ราชบุรี และกาญจนบุรี) (เลขที่ ส. 28/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 7 สถานี (พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) (เลขที่ ส.27/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 10 สถานี (พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง กระบี่ และพังงา) (เลขที่ ส.26/2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านกามาผาโด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (เลขที่ 14/2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 6/2560 วัสดุเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ โดยวิธี (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 13/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กนิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเมือง จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด (เลขที่ ส. 25/2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครืองกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 12/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.24/2560 บำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี,นครศรีธรรมราช,และกระบี่
ประกาศสอบราคา เลขที่ ส. 23/2560 บำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริจำนวน 3 แห่ง (พื้นที่จังหวัดสกลนครล,จันทบุรี, สิงห์บุรี)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.22/2560 บำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย)
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 8/2560 จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 24 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (เลขที่ 11/2560)
ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 10/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) จำนวน 2 รายการ (เลขที่ ส. 21/2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.21/2559 อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อน)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน (เลขที่ ส. 20/2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537