หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” โดยมี นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ พพ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว พพ. มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาข้อมูลการตลาด มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานทดสอบและการสุ่มทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาซึ่งการกำหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในส่วนเกณฑ์มาตรฐานพลังงานประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPS) พพ. จะเสนอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำไปพิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.ภาคบังคับ) ต่อไป โดยปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐาน มอก. ภาคบังคับไปแล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หลอดฟลูออเรสเซ็นขั้วคู่ และหลอดมีบัลลาสต์ในตัว ซึ่งที่ผ่านมา พพ. ได้ศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมาแล้วกว่า 63 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการส่งเสริมโดยการติดฉลากประสิทธิภาพสูงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 24 ล้านใบ คิดเป็นผลประหยัดกว่า 589 ktoe เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
การอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
วันนี้ 8 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดองความรู้ในด้านต่างกองการตรวจสอบการออกแบเช่น กฏหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวขข้องกับการใช้อาคาร การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำการใช้วานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล BEC ให้แก่ผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้
อบรมความรู้เบื้องต้นและแนวทางการประหบัดพลังงานของคอมเหรสเซอร์เครื่องทำความเย็นและเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดอบรม เรื่องความรู้เบื้องต้นและแนวทางการประหบัดพลังงานของคอมเหรสเซอร์เครื่องทำความเย็นและเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม ซึ่งการอบรมในคั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ พพ.โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 วันที่ 7 ธ.ค 60
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.2560 โดยมีประธานองคมนตรี คณะองคมมนตรีและคู่สมรส รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เวลา 7.00 น. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด320*2 กิโลวัตต์ พร้อมด้วย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ณ ตำบลทุ่งยุ้ย อ ควนกาหลง จ สตูล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การสัมมนา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการดำเนินการจัดการพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีอาคารควบคุมเอกชน จำนวน 2,150 แห่ง ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีอาคารควบคุมได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวน 1,463 แห่ง และจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ. จำนวน 1,689 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79 ของอาคารควบคุมเอกชน มีผลการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นประมาณ 15.25 ktoe/ปี ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้า และในรอบการจัดการพลังงานประจำปี 2560 นี้ ทาง พพ.ได้กำหนดให้โรงงาน/อาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ใช้งานขนาดตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อปี ต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น " (ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม "
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น " (ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม " ทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดำเนินการศึกษาค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องอัดอากาศที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อประกอบการพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ โดยผลที่ได้จากการศึกษา จะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงาน และแนวทางการส่งเสริมเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้เกิดการใช้พลังงานภายในประเทศอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานต่อไป ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เยี่ยมชมผลสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พาคณะและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW บริษัท ทีพีไอ โพลี เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจาก RDF ขนาดใหญ่ มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมกว่า 5,000 ตัน/วัน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งโรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 60 MW กำลังการผลิตสุทธิ 55 MW (จ่ายเข้าระบบสายส่ง 55 MW ใช้เองภายในโรงไฟฟ้า 5 MW ) ซึ่งทำให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 และ ASEAN Energy Awards 2017 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid) และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ " โครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล "
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ " โครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล " ตามที่แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 หรือ แผน AEDP 2015 ได้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำมันไบโอดีเซลไว้สูงถึง 14 ล้านลิตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2579 ในขณะที่ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพียง ประมาน 4 ล้านลิตรต่อวันเท่านั้น นับว่ายังห่างไกลเป้าหมายอยู่มาก เนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านปริมาณสำรองน้ำมันปาล์มในประเทศที่ค่อนข้างแปรปรวน รวมถึงสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทดสอบน้ำมันบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ก่อนปี 2546 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ธรรมดา ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เพื่อรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งผลการทดสอบในโครงการนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ในการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแผนฯ ต่อไป นอกจากจะมีการนำเสนอผลการทดสอบรถทั้งหมดของโครงการแล้ว ยังมีการจัดแสดงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จากรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมอีกด้วย ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เยี่ยมชมโครงการพลังงานพื้นที่ภาคใต้
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิสาหกิชุมชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ก. พลังงาน เตรียมดัน CBG ช่วยเสริมพลังงานไทยอย่างยั่งยืน
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
การประชุมแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579” ณ ห้องวิเตอร์เกท บอลลูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ซึ่ง พพ .ให้ความสำคัญต่อการกำหนดแผนการดำเนินงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกใน 3 กลุ่ม มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการทางการเงิน 2.มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 3.มาตรการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟรางคู่ การขนส่งน้ำมันทางท่อ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงภาคเอกชนเป็นอย่างดี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ครอบคลุมปริมาณถึง 58 % เทียบเท่ากับ 32,213 ktoe สำหรับการนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรับปรุงแผนฯ และใช้เสนอเป็น กรอบในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีการดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ให้มีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ที่กำลังมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคลุมในทุกโหมดของการขนส่ง โดยเพิ่มแผนการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น” อธิบดี พพ. กล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการฯ การลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมี ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ และ นายโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ (วิศวกรโครงการ) เป็นผู้บรรยาย นำเสนอรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม พร้อมทั้งนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดทำต้นร่างกฏกระทรวงฯ ต้นร่างประกาศกระทรวง และต้นร่างมาตรฐาน ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นพาเลซ ป้อมปราบฯ เมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน"
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "นโยบายการขับเคลื่อนและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านพลังงานดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมร่วมเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" โดยการจัดกิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" เป็นการเปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารและความรู้ด้านพลังงาน ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ในยุค 4.0 บนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบผฏิบัติการ ios -Android ที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแบบ Real Time สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า สินค้าพลังงานและข่าวสารต่างๆ แล้วยังร่วมสนุกด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษทุกเดือน ทั้งนี้พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand นั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทยยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น หน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ล่ะหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพริเคชั่นโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ล่ะหน่วยงานได้อีกหนึ่งช่องทาง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0” โดยมีนางสาวมัณฑนา ฟูกุล พลังงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เมืองนครพนม กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ นิทรรศการแบบบ้านประหยัดพลังงาน ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน โครงการ Thailand Energy Awards และการแสดงเทคโนโลยีจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนพร้อมจำหน่ายสินค้าด้วย ณ ลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. สนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) ภาคกลาง
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคกลาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพ โดยโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มุ่งเน้นส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการ หรือมาตรการสร้างจิตสำนึก ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย มีผลคืนทุนเร็ว โดยในการดำเนินงาน มีอาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 แห่ง เกิดผลประหยัดรวม 391.81 toeต่อปี คิดเป็นเงิน 17,476,992.28 บาทต่อปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษา
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยธาตุพนม ณ ห้อง Training room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนแม่บท AEDP 2015 และ EEP 2015 ซึ่งแผนทั้งหมดตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านพลังงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น พพ. จึงต้องมีมาตรการกับทุกภาคส่วน ทั้งการบังคับ เช่น มาตรการ BEC และการสนับสนุน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้พลังงาน สำหรับการสอดแทรกหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเรียนการสอนนั้น นับเป็นวิธีการเผยแพร่ที่ยั่งยืน”นายยงยุทธ รองอธิบดี พพ. กล่าว สำหรับตัวแทนสถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า “ในนามสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบุคคลากรด้านพลังงาน การศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากร โดยจะนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากที่สุด”รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร กล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สัมมนาสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบ ISO 50001
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารด้านพลังงาน (EnMR) โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยมีผู้แทนสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) เป็นประธานเปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจ วิเคราะข้อมูลพร้อมเนอแนวทาง/แผนการส่งเสริมการใช้ระบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลศักยภาพในการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศรูปแบบการประยกต์ใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งานรวมถึงแนวทางและการส่งเสริมการใช้งานระบบตามกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจลงทุนใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537