หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 6 ม. * 14 ม. โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทเตาชีวมวล) วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ศูนย์ใน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีกรณีพิเศษ (จ)506/2559
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 โดยวิธีกรณีพิเศษ (จ)496/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสำรวจประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอตุสากรรมและอาคารธุรกิจการค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (จ) 48/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 47/2560
ประกาศราคากลาง ใช้บริการ TOT Fiber 2U (ความเร็ว 35/15 Kbps)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง (จ) 46/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ)45/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ (จ) 42/25560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ)44/2560
ประกาศราคากลาง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก (จ)43/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาเตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรม SMEs เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก (จ)41/2560
ประกาศราคากลาง ในการบูรณาการจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า เพื่อผลิตพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ)40/2560
ประกาศราคากลาง ในการศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีคัดเลือก (จ)39/2560
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีกรณีพิเศษ (จ) 491/2559
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด โดยวิธีคัดเลือก (จ)38/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 โดยวิธีคัดเลือก (จ)37/2560
ประกาศราคากลาง ศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก (จ)34/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537