หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.22/2560 บำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย)
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 8/2560 จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 24 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (เลขที่ 11/2560)
ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 10/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) จำนวน 2 รายการ (เลขที่ ส. 21/2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.21/2559 อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อน)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน (เลขที่ ส. 20/2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.11/2559 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 9/2560 จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชน 10 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 7/2560 ซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
ประกาศสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการดอยลาง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (เลขที่ ส. 19/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง ดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ (เลขที่ ส. 18)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 5/2560 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 4/2560 ซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์โอเปอเรเตอร์ และระบบ Billing System แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2560
ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์โอเปรเรเตอร์ และระบบ Billing System แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุมเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ (เลขที่ ส. 17/2560)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านป่าคา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง โดยวิธี (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เลขที่ 35/2559 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อ จัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการสามหมื่นทุ่ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 โครงการ (เลขที่ ส. 15/2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537