หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ โครงการอ่างเก็บน้ำสอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕กส-๗๗๑๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๔ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน ทะเบียน ๕กส-๗๗๐๘ กทม., ๕กส-๗๗๑๓ กทม. และ ๕กส-๗๖๙๔ กทม. ของสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK๖๓๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๔ จำนวน ๒ กล่อง ของกลุ่มวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕๐ รีม ของกลุ่มพลังงานควบคุม สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕ฝ-๔๑๗๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๐๘ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (สำนักงานโครงการ) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ เลขทะเบียน ๔ฝ-๔๑๘๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑๓๐ ชุดของกลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ สพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๑ฒช-๔๓๑๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๗๑๐๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๘บ-๒๕๗๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒-๗๑๐๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี จำนวน ๓ เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ จ้างเหมาบริการเดินหนังสือและจัดเก็บเอกสารรวบรวมเอกสาร ประจำกลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพส์เอกสาร ประจำสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537