หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่อึปกรณ์งานซ่อมบำรุง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์บานประตู อาคารชั้น ๗ ชั้น ๓ ของกลุ่มงานการคลัง สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๓ และ ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๓ รายการ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ กล่อง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH Aficio SP ๖๓๓๐N หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๖-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อ Penstock หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๙๐๐๑-๐๐๑๑ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการทางวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๔๙-๗๑๑๐-๐๑๙-๐๐๓๓ และ ๕๐-๗๑๑๐-๐๑๙-๐๐๐๑ ของกลุ่มชีวมวล สวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่อง Scanner ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น FI-๖๒๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๗๙๐๘-๐๐๐๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุด CAT ๓๒๐ ยี่ห้อ CATERPILLAR หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๖๐๒-๐๐๐๑ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๕-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕ศ-๖๗๖๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๗๑๐๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Hero ๘๐๐ w. หมายเลชครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๕-๐๐๐๙ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓-๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ สำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน ผ-๓๐๗๖ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537