หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ฒ-๗๗๘๑ กทม. และ ตฬ-๕๓๖๙ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๐๕ และ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP๔๐๔๕SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๐๓๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๙๔-๒๙๙๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘-๗๑๐๓-๐๐๐๘ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายพร้อมกระสอบบรรจุทราย โครงการเขื่อนน้ำว้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน ๔๑๗๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาโครงการฯ จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ผ-๓๐๗๖ พิษณุโลก หมายเลขคุรุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๐๑ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลยทะเบียน ๓ฒ-๗๗๘๑ กทม. หมายเลขคุรุุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๐๕ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขคุรุภัณฑ์ ๕๗-๗๐๓๔-๐๐๐๕ สำหรับกลุ่มนวัตกรรม สพส. โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๙ll ใช้กับหมายเลขคุรุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๘, ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๙ และ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๙ll ใช้กับหมายเลขคุรุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๑๕ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร) สำหรับหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๐๓๓-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ รุ่น MP ๔๐๕๔SL หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๓๐๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537