หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 (22 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจพิษณุโลก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก, ชุมชนตำบลหนองไม้กอง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร, ชุมชนตำบลเทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร, ชุมชนตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และชุมชนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครู /นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (ภาคเช้า) (21 ก.พ. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 20 ก.พ. 62 (ภาคเช้า)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (ภาคบ่าย) (21 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (15 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมคือ 1.เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสังคม,กศน.อำเภอสังคม,อบต.บ้านม่วง,อบต.แก้งไก่,อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังคม(นางรัตนาพร ศรีอุปัชฌาย์) ประธานเปิด และ หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวรายงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (15 ก.พ. 2562)
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) โดยมี หศบ.9 นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 15 ก.พ.62
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์"เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์" เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 โดยมีนายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน175 คน วันที่ 14 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562" (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562"ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 112 คน วันที่ 12 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 60 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 13 ก.พ. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ประธานในพิธีโดย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นางสาว นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 734 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 (12 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 โดยมีนายอำเภอขลุงเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 228 คน วันที่ 11 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อ.ท่าบ่อ 2.โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม 3.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อ.เมือง และ 4.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน จำนวน 125 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับคณะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมมาศวิทยา และ โรงเรียนธาตุศรีนคร (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เปิดบ้านไผ่ทอง หนองตาคง'63 (8 ก.พ. 2562)
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดย ศบ. 4 (จ.หนองคาย)และ ศบ.5(จ.ขอนแก่น) (7 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนนายายอามเปิดรั้วศรีตรัง ขุมปัญญาประตูสู่เมืองจันทน์ 2019 (1 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดกิจกรรม "ST. Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (29 ม.ค. 2562)
คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (28 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537