หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ)129/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคกลาง โดยวิธีคัดเลือก (จ)128/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก (จ)115/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยวิธีคัดเลือก (จ)113/2560)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยวิธีคัดเลือก (จ)114/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแผนที่ศักยภาพและปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)107/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจที่มีการผลิตและใช้พลังงานความร้อน เพื่อติดตามประเมินผลและเพิ่มสัดส่วนการใช้ชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อน โดยวิธีคัดเลือก (จ)106/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก (จ)93/2560)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2559 (จ) 85/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการนำก๊าซชีวภาพและ CBG เป็นพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ)76/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP (จ) 69/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีตกลง (จ)65/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการบูรณาการเพื่อผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ (Building Energy Code ; BEC) โดยวิธีคัดเลือก (จ)72/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 70/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างโครงการเพิ่มประประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมประเมินผลอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 1 ภาคกลางและภาคใต้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 66/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมประเมินผลอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 508/2559
ประกาศราคากลางว่าจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมประเมินผลผลิตพลังงานทดแทน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 67/2560
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 68/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537