หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ของกลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๙๐๖-๐๐๐๕ และ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๔๕ ของ บท. สสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (INVERTER FULL SOLAR) จำนวน ๗ รายการ สำหรับหมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๘๐๗-๐๑๐๔, ๕๑-๗๘๐๗-๐๑๔๗, ๔๙-๗๘๐๓-๐๑๔๗, ๔๙-๗๘๐๗-๐๑๒๒, ๔๘-๗๘๐๘-๐๑๒๔, ๔๙-๗๘๐๗-๐๑๑๖, ๔๙-๗๘๐๗-๐๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ท-๑๓๐๘ ชม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๗๑๐๓-๐๐๐๕ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญค-๕๓๑๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๗๑๐๓-๐๐๐๒ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎผ-๔๘๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๓-๐๐๐๔ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ รายการ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน หมายเลขทะเบียน ๕ กส ๗๗๐๘, ๕ กส ๗๗๒๐, ๕ กส ๗๖๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Unit OKI B ๘๔๐ ใช้กับหมายเลขครุภัณธ์ ๕๘-๗๙๐๖-๐๐๐๔ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๐๙ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด ๑ม๕๐๐ kW โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๗๔๐๔-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการติดตั้งขุดเชื่อมโยง เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขะมึน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๑ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขะมึน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ฝ-๔๘๗๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘-๗๑๐๒-๑๑๑๓ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๑DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๐๘ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๘๓ ชม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘-๗๑๐๓-๐๐๐๒ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-๗๘๖ พล.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๒-๐๐๐๑ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ท-๔๙๖๐ ชม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๐๗ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537