หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ กศ-๗๕๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๑ ยี่ห้อโตโยต้า รีโว ดับเบิ้ลแค๊บ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแแบและจัดทำป้ายไวนิลในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ยี่ห้อ KYOCER รุ่น TASKalfa ๔๕๐๑i หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๙ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กังหันลมผลิตไฟฟ้า ๒๕๐ กิโลวัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๔๐๔-๐๐๐๒ กลุ่มพลังงานลม สวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่กังหันลมผลิตไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๔๐๔-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ชุด (๓๖ ลูก) กลุ่มพลังงานลม สวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวีัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ปน-๖๕๒๑ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๑๐๓-๐๐๐๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘ป-๗๘๓๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๕-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐ค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๙๖๖๗ กทม. ยี่ห้อฮีโน่ (รถเครน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑-๑๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Oil-Air Tank เครื่องที่ ๑ และ Deflector เครื่องที่ ๔ เป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๙-๗๒๐๒-๐๐๐๘ และ ๕๖-๗๒๐๓-๐๐๑๐ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537