หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เลขที่ 35/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยแม่ต๊อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา(e-bidding) เลขที่ 36/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง อำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 34/2560)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 32/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยแม่ต๊อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 33/2560 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)ในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 30/2560 ว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเห็ด (จัดจ้างทำอุปกรณ์สาธิตเตานึ่งก้อนเห็ด จำนวน 60 หน่วย (แห่ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด (จัดจ้างทำอุปกรณ์สาธิตเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 60 หน่วย (แห่ง))
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 29/2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่างฯ
ประกาศแก้ไขรายละเอียดว่าจ้าง ค่าบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง (พื้นที่จังหวัดสกลนคร,จันทบุรี,และสิงห์บุรี) โดยวิธีสอบราคา เลขที่ 23/2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด (จัดจ้างทำอุปกรณ์สาธิตเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 60 หน่วย (แห่ง)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง (เลขที่ ส.31/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 26/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) จำนวน 12 แห่ง โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 16/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 24 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 25/2560)
ประกวดราคา เลขที่ 21/2560 ว่าจ้างติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 30/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 35 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 24/2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537