หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 169/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 169/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 161/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 162/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 163/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 164/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 165/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 166/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 168/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 168/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 159/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ ๒ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 158/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 157/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและสำรวจ - ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 153/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 150/63
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก (จ) 151/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ ๑ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 152/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ - ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 148/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ - ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ๒ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 149/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ - ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 146/2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537