หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง (27 พ.ย. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (18 ต.ค. 2561)
ประกาศคัดเลือกข้าราชการ เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขที่ 209 สพบ. (10 ต.ค. 2561)
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนของ สวทช. (10 ก.ค. 2561)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ในตำแหน่งวิศวกรฯ (2 ก.ค. 2561)
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท.ฯ (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (31 พ.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ พพ. (เพิ่มเติม) (11 ม.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 ม.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ (29 ก.ย. 2560)
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตำแหน่งอื่นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (12 ก.ย. 2560)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น และกำหนดวันเเวลา และสถานที่ในการประเมินฯ (1 ก.ย. 2560)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ (31 ส.ค. 2560)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแห (28 ส.ค. 2560)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (26 ก.ค. 2560)
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 พ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537