หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ๒๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 32/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยนากาด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 31/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 16 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 40 แรงม้า และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 30/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบที่ 2) เลขที่ 28/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยชมภู ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 27/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 26/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 25/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแสนใหม่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 24/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน (e-bidding) เลขที่ 23/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 22/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) เลขที่ 21/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงด้านโยธา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในเขตอุทยานแห่งชาติ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากห้วยบง 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 16 รายการ (จังหวัดชุมพร พังงา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ขอนแก่น นครสวรรค์ และปราจีนบุรี) (e-bidding) เลขที่ 19/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๔ รายการ (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี และสงขลา) (e-bidding) เลขที่ 18/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 17/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ (e-bidding) เลขที่ 16/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าย่อยฝาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 15/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (e-bidding) เลขที่ 14/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (e-bidding) เลขที่ 13/2564

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537