escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน่านตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะบียน ตฬ ๕๓๗๒ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๐๓ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๐๖ ของ มอ. สสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ชุดสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมชุดควบคุมการทำงาน จำนวน ๔ ชุด กลุ่มสาธิตและส่งเสริม สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ ๒ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเดินเอกสารภายใน ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ สำหรับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera TK-๖๓๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๕ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๑๓ ของกลุ่มพลังงานควบคุม สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกว้านบานประตูน้ำหน้าฝาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๙๐๐๑-๐๐๐๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๗๙๐๖-๐๐๔๓ และ ๕๒-๗๙๐๖-๐๐๔๕ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พพ.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท. ๔กศ-๗๕๑๗ หมายเลขครุภุณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของห้องควบคุมกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๔๐-๐๐๑๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการประจำหน้าห้อง รองอธิบดี (เลขที่ ๓) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการประจำหน้าห้องรองอธิบดี (เลขที่ ๒) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นิติกร (ด้านพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายฉ กลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537