หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง (ประกาศครั้งที่2)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 41 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง (ประกาศครั้งที่ 2)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง 
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้างค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง 
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม  10  สถานี
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมแบบเลเซอร์  2  ชุด 
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และขนส่ง จำนวน 3 รายการ 
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างซ่อมแซมถนนขึ้นฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537