หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)191/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (จ)193/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 190/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 189/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 188/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยวิธีคัดเลือก (จ)181/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการงานขึ้นทะเบียบและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 174/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 173/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการไฟฟ้า ก๊าซและการประปาและอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 172/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาเพิ่มเติมและบริหารจัดการระบบงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ พพ. โดยวิธีคัดเลือก (จ)167/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ราชทัณฑ์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 171/2559
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(จ้างที่ปรึกษากิจกรรมบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 166/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โดยวิธีคัดเลือก (จ)162/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย) โดยวิธีคัดเลือก (จ)163/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)161/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)160/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล โดยวิธีคัดเลือก (จ)159/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537