หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน ๘ฌ-๖๕๙๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๐๒ และ ทะเบียน ถง-๘๐๗๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรเนียวเอกสารของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่อสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการใช้ในงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCER รุ่น TASKalfa๔๕๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๒ และหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ชนิด LED สี ยี่ห้อ FujiXerox รุ่น DocuprintCP๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กฉ-๖๘๕๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๗๑๐๓-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘ฌ-๖๕๙๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๓ และหมายเลขทะเบียน ๘ผ-๐๑๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ๘ป-๒๔๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๒๘ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท. ตฬ-๕๓๖๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๐๒ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ เลขทะเบียน ๙๔-๒๙๙๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘ป-๒๔๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ รายการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ประจำกลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ โครงการอ่างเก็บน้ำสอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕กส-๗๗๑๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๔ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน ทะเบียน ๕กส-๗๗๐๘ กทม., ๕กส-๗๗๑๓ กทม. และ ๕กส-๗๖๙๔ กทม. ของสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK๖๓๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๔ จำนวน ๒ กล่อง ของกลุ่มวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕๐ รีม ของกลุ่มพลังงานควบคุม สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537