หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรับจ้าง ในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน งบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ ๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓-๗๐๔๐-๐๐๐๔, ๔๓-๗๐๔๐-๐๐๐๖, ๔๓๗๐๔๐-๐๐๐๒ และ ๕๒-๗๐๔๐-๐๐๐๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษปกสี) ของศูนย์บิรการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น ๔๕๐๑i TK-๖๓๐๙ KIT หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต การจัดถ่ายทอด เผยแพนร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำฟหรับสูบน้ำและแสงสว่าง จำนวน ๓๑ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑.๕ เมกกะวัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๔๐๔-๐๐๐๑ กลุ่มพลังงานลม กวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๐๑dn หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๙๐๖-๐๐๐๒ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon ๓๑๙ll หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๑๖ ของ พข. กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๑๑๘๔ กทม. ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๒-๐๐๐๔ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Computer Aser Veriton หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๒-๐๐๓๔ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานรับ-ส่งหนังสือ ประจำโครงการก่อสร้างเขื่อไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตอบรับและโอนสายโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕กส-๗๖๙๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๓ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักเลขานุการกรม โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) ยี่ห้อ Epson รุ่น AL-M๓๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๓๒ และหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon รุ่น LBP๖๖๘๐X หมายเลขคครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบใยแก้วนำแสง ประจำโครงการฯ จำนวน ๒ เลขหมาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537