escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานรวบรวมเอกสารและประสานงาน ประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานซ่อมแซมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถานีประจำฝายธงน้อย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจ ประจำโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรเนียวเอกสาร โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ๔ WD หมายเลขทะเบียน ๘ป-๒๔๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๒๘ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรวมค่าน้ำมันพร้อมคนขับ สำหรับรับ -ส่ง ผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ ๑-๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ NIG จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗-๖๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๒, ๔๗-๖๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๓, และ ๔๗-๖๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๔ กลุ่มวิชาการ กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมดินสไลด์แนวท่อส่งน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH SP๖๓๓๐N จำนวน ๑ กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๖-๐๐๑๘ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ ใช้กับครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๔๓ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พระตำหนักทิพย์พมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ค่าจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี (ค่าจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนพร้อมติดตั้งและทดสอบ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สโซฮอล์ ๙๕) ใช้กับเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๘๑๐๑-๐๐๐๘ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) ใช้กับเครื่อง Cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๗๙๐๖-๐๐๐๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวีัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537