หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จังหวัดหนองคาย)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการด้านพลังงานของประเทศ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประกาศครั้งที่ 2)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) และปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)(ประกาศครั้งที่ 2)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง (ประกาศครั้งที่ 3)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง (ค่าจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) และปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการและก่อสร้าง ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง (ประกาศครั้งที่ 2)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง (ประกาศครั้งที่ 2)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537