หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 344/60
ประกาศว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี่ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 345/60
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำการประเมินผลและการทวนสอบการติดฉลากของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 326/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 2 (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 324/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 325/2560
ประกาศ จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนส่ง โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 215/2560
ประกาศราคากลางงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 216/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 214/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (จ)213/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 203/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 206/25560
ประกาศราคากลางโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจ พพ. ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 205/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 204/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 197/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2017 โดยวิธีคัดเลือก (จ)196/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)194/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน และฟาร์มปศุสัตว์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 199/2560
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษา โรงพยาบาล และอื่น ๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 198/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)192/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537