escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง, หล่อลื่น และอิ่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ประจำเดือนเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-๕๒๕๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑-๗๙๐๖-๐๐๘๓ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกรณ์อาคาร ECON สู่เกรณ์อาคาร Zera Building โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Hp officejet ๗๖๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๐๘ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ใช้กับรถยนต์ทะเบียน ๕ฝ-๔๖๒๓ กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๑-๐๐๐๔ และทะเบียน กข-๙๘๓ หนองคาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๓-๐๐๑๐ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ใช้กับเครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๓๖ และ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๕๖ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รากยาร ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Solar to Social ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านงานคลัง (ปฎิบัติงานด้านกองทุนฯ) ประจำกลุ่มงานการคลัง สำนักเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด ๑๓๘ kVA โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งบ้านเกาะสินไห อำเภอระนอง จังหวัดระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537