หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของกลุ่มงานการคลัง สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon ๓๑๙ll หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๒๖, ๕๗--๗๙๐๖-๐๐๐๙, ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๒๕, และ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๔๐ ของ บส.สบก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร ของกลุ่มนิติการ ยสำนักบนริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Computer Atec หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๒-๐๐๔๙ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERRA รุ่น TASKALFA ๔๕๐๑i ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถล ๘๔๓๒ กทม. ยี่ห้อ SUZUKI รุ่น CARRY ๒ ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๑๐๓-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๐๓๔-๐๐๐๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉนพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขาทะเบียน ๕กง-๓๑๒๘ กทม. ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๑๐ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERRA หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ ในการจัดงานค่ายเยาวชรักษ์พลังงานของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๖๑-๗๐๓๔-๐๐๐๑ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮท-๑๕๒๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๑๐๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๙๐๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ ของกลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน พร-๒๔๓๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑-๗๑๐๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537