หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของโครงการพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ในการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่โม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ญค-๕๓๑๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ ใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักสูตร การผลิตเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร และเครื่องทำถ่านอัดแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การล้างแอร์ด้วยตนเอง และสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘(จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต (ด้านพลังงานทดแทน) ในการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๐๓๔-๐๐๐๘ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ใช้กับรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕ กส-๗๖๙๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๓ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม สพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537