หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ใน วช.สกอ.อาคาร ๘ ชั้น ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทองเหลืองกัด ขนาด ๖ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว สำหรับผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาโครงการ ฯ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขะมึน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ลูก ใช้กับรถยนต์ทะเบียน ๔ป-๑๕๕๘ กทม. และ ทะเบียน ๔ร-๔๖๕๖ กทม. ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ญห-๑๓๒๕ กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๗๑๐๓-๐๐๐๕ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ ของ บท.ศสข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๔ กค ๘๕๐๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ยี่ห้อโตโยต้า ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่ฉอ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๔๐๒-๐๐๐๘ ของกลุ่มสาธิตและส่งเสริม สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๖ษ-๖๐๗๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๒๓ ยี่ห้อโตโยต้า ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรับจ้างและน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมคนขับ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ กศ-๗๕๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๑ ยี่ห้อโตโยต้า รีโว ดับเบิ้ลแค๊บ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแแบและจัดทำป้ายไวนิลในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ยี่ห้อ KYOCER รุ่น TASKalfa ๔๕๐๑i หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๙ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537