escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน กบ-๙๙๖๐ ชลบุรี, ทะเบียน ๗พ-๔๒๘๖ กทม.,ทะเบียน ๕๐-๔๕๗๔ กทม.,ทะเบียน ฮล-๒๔๐๕ กทม. และ ทะเบียน ๕กง-๓๑๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๘ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแมาสรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (บริหารและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Energy ๔.๐) ในโรงงานควบคุม (พัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ฯ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy ๔.๐) ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และภาคครัวเรือน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มบริหารทรัพย์์สิน สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy ๔.๐) ในโรงงานควบคุม (พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy ๔.๐) ในโรงงานควบคุม (พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ใช้กับเครื่องงพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๑๒ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๑ฎ-๒๖๘๕ กทม. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรเนียวถ่ายเอกสารของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่งฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรองน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๒๐๔-๐๐๑๙ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำรงไว้ซึ่งข้าราชการสมรรถนะสูงด้านพลังงานทดแทนสำหนรับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy ๔.๐) ในอาคารควบคุมฯ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอยนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานด้วยรูปแบบ Digital Education โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537