หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) (12 มิ.ย. 2562)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อร่วมบูรณาการ การถ่ายทอดเผยแพร่งานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้จัดทำฐานเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 12 มิ.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 54 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 มิ.ย. 2562)
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 61 คน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (7 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีท่าน ดร. ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง นำประชาชนในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง นำประชาชนในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หศบ.7 และเจ้าหน้าที่ ศบ.7 ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4 (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล" โครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล" โครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดงาน มีกำลังพลทหารเข้าร่วม จำนวน 36 คน วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา (4 มิ.ย. 2562)
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะดูงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะดูงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)30 พ.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเตาชีวมวล จากบริษัทสตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเตาชีวมวล จากบริษัทสตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาที่ 2 จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 “ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาที่ 2 จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 “ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2562 "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง กับเครื่องปรับอากาศชนิด wall type " ณ กองกำลังสุรนารี (30 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2562 "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง กับเครื่องปรับอากาศชนิด wall type " ณ กองกำลังสุรนารี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (27 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม (24 พ.ค. 2562)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
รพพ. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ (24 พ.ค. 2562)
รพพ. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537