หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะดูงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะดูงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)30 พ.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเตาชีวมวล จากบริษัทสตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเตาชีวมวล จากบริษัทสตรีม อาคิเทคเทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาที่ 2 จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 “ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (31 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาที่ 2 จัดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร “การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 “ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2562 "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง กับเครื่องปรับอากาศชนิด wall type " ณ กองกำลังสุรนารี (30 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณประจำปี 2562 "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง กับเครื่องปรับอากาศชนิด wall type " ณ กองกำลังสุรนารี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (27 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม (24 พ.ค. 2562)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
รพพ. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ (24 พ.ค. 2562)
รพพ. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และเครือข่าย บ้านโสกรัง หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม้ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี เหมาะสมกับพื้นที่ และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 33 คน ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (21 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (จัดภายนอกศูนย์ฯ) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (21 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (จัดภายนอกศูนย์ฯ) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 ท่าน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (17 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 16/พ.ค/62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) รุ่นที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (15 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) รุ่นที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จ.ราชบุรี) ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (13 พ.ค. 2562)
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 90 ท่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 1 (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงานหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงานหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน" รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537