หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ.ชู "เซ็นทรัล มหาชัย" เจ้าของรางวัลอาคารสุดยอดประหยัดพลังงาน (BEC Awards)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคาร BEC Awards และรางวัลระดับดีเด่น ตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) โดยมี นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้การต้อนรับ นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าวว่า อาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ ถือเป็นอาคารต้นแบบ ที่ พพ.อยากให้นำความรู้ในการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากได้พิสูจน์แล้วว่า เมื่อทำจริงผลประหยัดก็เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ษริษัท เซ็นทรัลฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างที่ใช้พนังอิฐมวลเบา เป็นฉนวนกันความร้อน ส่วนหลังคาใช้เป็นคอนกรีต และแผ่นแมทเทินชีสติดฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มีคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ขณะที่การเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกใช้แบบระบบ Water –Cooled Chiller ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความเย็น รวมถึงระบบแสงสว่าง LED
พพ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51
พพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51,และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGNRET/EGEE&C Joint Meeting การประชุม APEC Expert Group on Energy Efficiency and Conservation (EGEE&C) ครั้งที่ 52 การประชุม APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies (EGNRET) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาเซียน, การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ร่วมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก” การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC) เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เป็นต้น รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศ/ภาคเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชีย-แปซิฟิก (APERC) ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ(IRENA) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม รวมทั้ง การหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองกลุ่ม หัวข้อหลักในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย - ทางเลือกการจัดหาพลังงานไฟฟ้านอกเขตสายส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economies) - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแบบไมโครกริดในพื้นที่ห่างไกล - การประยุกต์ใช้ไมโครกริดในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นอกเขตสายส่ง - การจัดหาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เกาะในฮาวาย - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ/สูง ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ ในไต้หวัน เวียดนาม - บล็อกเชนและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ จุดเปลี่ยนด้านพลังงาน (Energy Transition) ในเอเชียและแปซิฟิก - การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก (Global Energy Transformation) เป็นต้น นอกไปจากนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงาน “ต้นแบบไมโครกริดชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง” บ้านผาด่าน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน โดยที่บ้านผาด่าน มีจำนวน 184 ครัวเรือน ประชากร 542 คน เป็นหนึ่งใน 3 หมู่บ้านที่มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 102 kW ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ขนาด 307.2 kWh และแบบ Flow Battery ขนาด 100 kWh และเสริมความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยการติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองดีเซล (Standby Diesel Generator) ขนาด 50 kVA โดยมีการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดการประชุมจาก adiCET (มรภ. เชียงใหม่) พลังงานจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน พพ.)
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม พพ. ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้อนรับการตรวจเยี่ยม (พพ.) ของผตร.พน. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ พร้อมคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ (พพ.)พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่นผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และ ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ (พพ.)ทุกโครงการ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิฒิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 14 กย. 61
18 อาคารอนุรักษ์พลังงาน คว้ารางวัลฉลาก “BEC Awards” ประจำปี 2561
นายประพนธ์ วงษท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นมอบฉลากรับรอง “BEC Awards” ให้กับอาคาร 18 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังาน โดยมีอาคารชื่อดังเข้ารับรางวัลในปีนี้ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย, อาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชดา ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยการมอบฉลากรับรองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการประเมินสถานะกรมในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยกรอบแนวคิดของ PMQA เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 382.14 จากคะแนน 500 คะแนน แต่เพื่อให้บุคลากร พพ. มีความรู้ ความเข้าใจ กลไกการขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารจักการองค์กรการไปสู่ระบบราชการ 4.0 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด มาให้ความรู้และทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบุญรอด - นิธิพัฒน์อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
พพ. นำองค์กรดูความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางปะกง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยนายนพดล วุฒิเดชกำจร ผู้อำนวยการกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้จัดการโรงงานประกอบรถบรรทุกและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮีโน่ฯ เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ว่า มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงกำหนดบทบาทความรับผิดชอบในด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานอย่างชัดเจน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถเสนอแนะแนวคิด ผ่านกิจกรรม Energy Reduction Innovation (ERI) จัดกลุ่มมาตรการแยกตามประเภทของเครื่องจักร อุปกรณ์ และลักษณะของกระบวนการผลิต หรือ “Matrix Viewpoint” เพื่อให้พนักงานเกิดแนวคิดที่จะนำไปต่อยอด พัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยแนวคิด “การอนุรักษ์พลังงานจะไม่เกิด ถ้าทุกคนไม่มีใจ” เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
งานแถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ โดย พพ.จับมือเอ็มเทค สวทช.ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ ภายใต้โครงการ "สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2561
พพ. นำ นิว ชัยพล ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับรายการ E Journey Real Live Thailand
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนิว ชัยพล พิธีกรรายการ E Journey Real Live Thailand ร่วมกิจกรรม “E Journey ปราณเดย์ วาเคชั่น” พาแฟนรายการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หลอดไฟประหยัดพลังงาน และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปรือน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และปูม้า ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2561
“TEA 2018” ประสบความสำเร็จ รัฐ-เอกชน จับมืออนุรักษ์พลังงาน
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2018 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า โครงการ Thailand Energy Awards นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชี้วัดความสำเร็จของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในด้านของการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ที่สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล ด้านนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 268 ราย ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 69 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้แทนที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 25 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ASEAN ปีนี้ถึง 10 ราย
อพพ. ตรวจเขื่อนคิรีธาร มั่นใจทุกภาคส่วนพร้อมรับมือ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี หลังมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าวว่า อย่างที่ทราบว่า ตอนนี้มีมรสุมเข้าประเทศไทย ทำให้ระดับน้ำในอ่างต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ พพ. สูงขึ้น ทาง พพ. ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อม โดยเบื้องต้น ได้ประสานกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือกันในการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น สังเกตได้จากท่อน้ำต่าง ๆ 20-30 เส้น ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางชุมชน เข้ามาช่วยวาง เพื่อทำให้เกิด “กาลักน้ำ” จากสถานการณ์ปัจจุบัน แม้น้ำในเขื่อนคิรีธารที่ปล่อยออกมา ไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ พพ. เองได้ให้ความสำคัญในแต่ละช่วงสรสุม มีแผนรองรับ แม้กระทั่งหน้าแล้ง มีการบริหารจัดการน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ด้านนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนคิรีธาร เป็นพื้นที่ป่าเขา เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำเวฬุ ซึ่งมีทั้ง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ในยามที่เกิดวิกฤติปัญหาภัยแล้ง เราได้รับประโยชน์จากเขื่อนคิรีธารเป็นอย่างสูง นายสุเทพ มีกระโดน กำนันตำบลบ่อเวฬุ กล่าวแทนชาวบ้านในพื้นที่ว่า สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าชาวบ้านรับมือได้ เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้น มีการแจ้งเตือนกันอยู่ตลอด ให้มีความเข้าใจตรงกัน ลดความตื่นตระหนก คลายความกังวล ที่สำคัญมีการทำกาลักน้ำชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลมา ยืนยันว่าเขื่อนคิรีธารเป็นเขื่อนที่มีความปลอดภัย รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจในสถานการณ์นี้มากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” หวังเด็กไทยมีหลักคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การสัมมนาการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน หลักสูตรการวิเคราะห์อนาคต และแนวโน้มด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน หลักสูตรการวิเคราะห์อนาคต และแนวโน้มด้านพลังงาน โดยมี นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบมุมมองแนวคิดด้านพลังงานจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนงานโครงการของกรมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบหมายวิทยากรมาบรรยายครั้งนี้ อาทิ คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และที่ปรึกษา บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ ภาพรวมด้านพลังงานในอนาคต และหัวข้อ ความเสี่ยงด้านพลังงาน และท่านที่ 2 คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด บรรยายในหัวข้อ อนาคตและแนวโน้มด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
การสัมมนานานาชาติเรื่อง “สถานการณ์พลังงานและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน” (International Conference on Energy situation and Investment Opportunities in Selected ASEAN Region)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีสัมมนานานาชาติเรื่อง “สถานการณ์พลังงานและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านพลังงาน นโยบายพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างโอกาสการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐ จากประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) หัวข้อ “มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและโอกาส ในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน” อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2561
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
กระทรวงพลังงาน เปิดงาน "พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กระทรวงพลังงาน เปิดงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและ พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 3 โซน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " การแสดงนิทรรศการผ่านภาพเสมือนจริง และ โซนกิจกรรมเวิร์คช็อป D.I.Y บอกรักแม่ด้วยการทำของขวัญให้กับแม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที มีเหล่าศิลปินร่วมถ่ายทอดบทเพลงบอกรักแม่ อาทิ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ , ขนมจีน กุลมาศ และ เบน ชลาทิศ พร้อมกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ส่วนงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " นี้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ ล็อบบี้ อาคารซี ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน
พพ. ชี้แจงกรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำวังลุง จ.นครศรีธรรมราช
รมว.พลังงาน เยี่ยมโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า หนองแขม
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้ากำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมี นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลโครงการให้การต้อนรับ ปัจจุบันบริษัทฯ รับขยะจาก กทม.ใน 5 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม จอมทอง ภาษีเจริญ และบางกอกใหญ่ ในปริมาณ 500 ตันต่อวัน มากำจัดด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ 1,000 องศาเซลเซียส สามารถนำขยะที่กำจัดมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้วันละ 200,000 ยูนิต ส่งขายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วันละ 7 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในโรงกำจัดขยะต่อไป โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ,ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
พพ.จัดสัมมนาการจัดการพลังงานISO50001
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โครงการนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงลึกของสถานประกอบการมากกว่า 2,200 คน มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 19 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมด 50 แห่ง มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานได้ 188 ล้านเมกะจูล คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 100 ล้านบาทต่อปี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537