หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน หลักสูตรการวิเคราะห์อนาคต และแนวโน้มด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน หลักสูตรการวิเคราะห์อนาคต และแนวโน้มด้านพลังงาน โดยมี นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบมุมมองแนวคิดด้านพลังงานจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนงานโครงการของกรมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบหมายวิทยากรมาบรรยายครั้งนี้ อาทิ คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และที่ปรึกษา บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ ภาพรวมด้านพลังงานในอนาคต และหัวข้อ ความเสี่ยงด้านพลังงาน และท่านที่ 2 คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด บรรยายในหัวข้อ อนาคตและแนวโน้มด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
การสัมมนานานาชาติเรื่อง “สถานการณ์พลังงานและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน” (International Conference on Energy situation and Investment Opportunities in Selected ASEAN Region)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีสัมมนานานาชาติเรื่อง “สถานการณ์พลังงานและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านพลังงาน นโยบายพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างโอกาสการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐ จากประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) หัวข้อ “มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและโอกาส ในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน” อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2561
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
กระทรวงพลังงาน เปิดงาน "พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กระทรวงพลังงาน เปิดงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและ พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 3 โซน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " การแสดงนิทรรศการผ่านภาพเสมือนจริง และ โซนกิจกรรมเวิร์คช็อป D.I.Y บอกรักแม่ด้วยการทำของขวัญให้กับแม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที มีเหล่าศิลปินร่วมถ่ายทอดบทเพลงบอกรักแม่ อาทิ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ , ขนมจีน กุลมาศ และ เบน ชลาทิศ พร้อมกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ส่วนงาน " พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน " นี้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ ล็อบบี้ อาคารซี ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน
พพ. ชี้แจงกรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำวังลุง จ.นครศรีธรรมราช
รมว.พลังงาน เยี่ยมโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า หนองแขม
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้ากำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมี นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลโครงการให้การต้อนรับ ปัจจุบันบริษัทฯ รับขยะจาก กทม.ใน 5 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม จอมทอง ภาษีเจริญ และบางกอกใหญ่ ในปริมาณ 500 ตันต่อวัน มากำจัดด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ 1,000 องศาเซลเซียส สามารถนำขยะที่กำจัดมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้วันละ 200,000 ยูนิต ส่งขายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วันละ 7 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในโรงกำจัดขยะต่อไป โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ,ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
พพ.จัดสัมมนาการจัดการพลังงานISO50001
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โครงการนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงลึกของสถานประกอบการมากกว่า 2,200 คน มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 19 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมด 50 แห่ง มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานได้ 188 ล้านเมกะจูล คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 100 ล้านบาทต่อปี
การสัมมนา " Energy Efficiency Building Trends and Move in Thailand 4.0 " โครงการขยายผลผลิตฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ได้ร่วมจัดการสัมมนาในหัวข้อ " Energy Efficiency Building Trends and Move in Thailand 4.0 " โครงการขยายผลผลิตฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และภายในงานยังมีการการเสวนาเรื่อง แนวโน้ม และทิศทางแนวทางอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ยุค 4.0 ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย ทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและกำกับการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ จึงได้ดำเนินการโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินการใช้พลังงานของอาคารในอาคารธุรกิจมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้อาคารธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร สอดคล้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ก.พลังงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 พพ. (วันนี้ 26 ก.ค.61)
พพ. นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่ถนนพระราม 1
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับเขต ปทุมวัน จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พัฒนาพื้นที่ถนนพระรามที่ 1 โดยมี นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและคณะจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดทางเท้า และบริเวณโดยรอบพื้นที่ของ พพ. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ถนนพระราม 1 มีสภาพที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พพ. ที่เป็นสมาชิก กบข. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกในด้านการบริหารงานของ กบข. ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก โดยมี นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ข้าราชการ พพ. ทีเป็นสมาชิกของ กบข. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20สำหรับรถบรรทุกขนส่งช่วยเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้บริหารบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ร่วมพิธี ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดร.ศิริ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานได้หาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ซึ่งมีเป้าหมายในการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น จากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี โดยกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมัน บี 20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและค่าโดยสาร รวมถึงค่าครองชีพของประชาชนที่จะลดลงได้อีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาทดลองใช้น้ำมัน บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บางยี่ห้อบางรุ่น พบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อีกทั้งยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พพ.นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย. รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. รวมถึงผู้บริหาร คณะจิตอาสา เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 นอกจากนี้ยังได้ร่วมแรง ร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิ การช่วยกันเก็บขยะ เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ทำความสะอาดพื้นและถนนบริเวณตลาดชุมชนชาวชูชีพ บริเวณวัดชำนิหัตถการ และบริเวณวัดสระบัว ทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และการบำเพ็ญกุศลของประชาชนโดยรอบได้รับความสะดวกสบาย เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
พพ.จัดงานสัมมนา“มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง”
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ ในงานสัมมนา "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน ทั้งยังเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดสุพรรณบุรี" โดยผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จทางด้านพลังงาน มาแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมสัมมนา พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานจากศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี ) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้จากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มาจัดแสดงในงานดังกว่าวอีกด้วย ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพกองบิน2
รองนายกรัฐมนตรี เปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 กองทัพอากาศ ณ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยกองทัพอากาศได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในกองบิน 2 และกระจายพื้นที่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้งขนาดเล็กให้กับชุมชนอีกด้วย
สัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ณ โรงแรม PRINCE PALACE HOTEL นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Internal Combustion Engine: ICE) เปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ซึ่งทำให้ลดมลพิษและบรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว กำหนดให้รักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส และสำหรับประเทศไทยตั้งเป้าจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามข้อตกลงดังกล่าว และเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศด้วย ซึ่งรัฐบาลเริ่มมีการผลักดันนโยบายการส่งเสริม EV มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว ดังนั้นการสัมมนาในวันนี้จึงถือเป็นการเปิดตัวโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537