หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยลำสิทธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา วิธีคัดเลือก (จ) 43/61
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดระบบเตือนภัย และป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 42/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการศึกษา กำหนดมาตรการภาคบังคับในการใช้พลังงาน ชีวภาพเพื่อผลิตความร้อนในภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ) 45/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 36/2561
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมท่อผันน้ำ (ชนิดท่อ Asbestos cement) วิธีตลกลง
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด โดยวิธีคัดเลือก (จ) 41/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 403/60
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in the Commercial Building - PEECB) ส่วนเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 393/2560
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 25 โครงการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมวาล์ว Regulating Gate พร้อมกระบอกไฮดรอลิค ของระบบกระจายน้ำฝั่งตะวันตก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (กลุ่มกรุงเทพ, ภาคกลางตอนบน, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 374/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 9 ตัว ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า Station Service (Dry type) ขนาด 160 kVA.
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 365/60
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 360/60
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 355/60
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 354/60
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก (จ)352/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นทุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่านกระบวนการ Benchmarking โดยวิธีคัดเลือก (จ)351/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537