หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อเกียร์ หมายเลขทะเบียน ถว-๑๒๐๘ กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๑๐๓-๐๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๐๓๔-๐๐๐๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น อี-สตูดิโอ ๒๒๕๐ ซี หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๐๓๔-๐๐๐๕ ของกลุ่มวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๖ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๔๐ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TA-๕๐๕๒ ci หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๓๔-๐๐๐๓ กลุ่มพลังงานลม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother MFC-L๘๘๕๐CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๓-๐๐๐๒ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๐๓ ของกลุ่มนิติการ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Waste Toner Container เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCenter-VI C ๕๕๗๑ เลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๐๓๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามกฎหมาย โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ ๓ การขนส่งน้ำมัน) โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานและอาคารอื่นๆ) โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานและอาคารอื่นๆ) โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มศูนย์การค้า ฟาร์มปศุสัตว์ สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ) โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน ๒๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำของโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537