escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๓๙๕ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B๔๓๑dn หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๐๓ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียน ๕กง-๓๑๒๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙-๗๑๐๓-๐๐๑๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กบ-๙๙๖๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘-๗๑๐๓-๐๐๑๔ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕ฝ-๔๖๒๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๑-๐๐๐๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓กจ ๘๑๒๖ กทม. ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง ประจำกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ ๔ การขนส่งผู้โดยสาร) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ ๑ การขนส่งสินค้าทั่วไปและผลผลิตการเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๒๕๐ รีม ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๙๐๖-๐๐๒๘ และ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๐๔ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ ๑ การศึกษาการจัดทำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๐๓๔-๐๐๑๑ ของกลุ่มดำเนินการแลับำรุงรักษา กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ เส้น ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ตฬ-๕๓๖๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๐๘ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537