หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๑๓ ของกลุ่มพลังงานควบคุม สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกว้านบานประตูน้ำหน้าฝาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๙๐๐๑-๐๐๐๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๗๙๐๖-๐๐๔๓ และ ๕๒-๗๙๐๖-๐๐๔๕ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พพ.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท. ๔กศ-๗๕๑๗ หมายเลขครุภุณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของห้องควบคุมกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๔๐-๐๐๑๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการประจำหน้าห้อง รองอธิบดี (เลขที่ ๓) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการประจำหน้าห้องรองอธิบดี (เลขที่ ๒) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นิติกร (ด้านพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายฉ กลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน ๑ อัตรา ประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำหน้าห้องอธิบดี) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานสารบรรณอเเล็กทรอนิกส์ (ประจำหน้าห้อง อพพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องกังหันน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗-๔๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๓ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ๘บ-๒๕๗๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒-๗๑๐๓-๐๐๐๖ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (พพ.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ ของกลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ RICOH AFICIO SP ๖๓๓๐N S/NS๘๓๙๙๕๐๐๗๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๖-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อทองเหลือง จำนวน ๒ ป้าย สำหรับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537