หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) วิธี E-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ วิธี E-bidding
ประกาศราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอกาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกีรยรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี)ฯ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ช่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านอนุรักษ์พลังาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ (โดย วิธี e-bidding) ยกเลิกร่างประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน พพ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(40.15.15.10) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537