หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 51/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 60/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาโอกาสในการใช้ชีวมวลในหม้อไอน้ำของโรงพยาบาล โดยวิธีคัดเลือก (จ) 68/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 67/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 57/2561
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทเตาชีวมวล โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 51/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตภาคกลาง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 61/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 64/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 63/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 49/61
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 57/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ)56/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 55/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 54/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 52/2561
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 53/2561
จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยน้ำคื้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 40/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 44/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537