หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๕ รายการ หมายเลขทะเบียน ฮล-๒๔๐๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๑๐๒-๐๐๐๔ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำ ยี่ห้อ VENZ WATER Pump หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๔๐๒-๐๐๐๑ ของ กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการทะเบียน ๕ฝ-๔๖๒๓ กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓ช-๗๑๐๑-๐๐๐๔ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๘๐๗-๐๐๔๑ ของ กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บย-๕๕๗๗ สงขลา หมายเลชครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๓-๐๐๐๘ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กง-๒๘๗๒ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๓-๐๐๐๕ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค-ซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๗ รายการ ใช้กับทะเบียน ๒ฒช-๒๙๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๑๐๓-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Fujibishi หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗-๗๐๔๐-๐๐๑๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่นิติกร (ด้านพิจารณาและปรับปรุงกฎหมาย) ประจำกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXNA TR ๘๕๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๙๐๖-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรรจุน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๔กศ-๗๕๑๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน พล-๘๖๐๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๑๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊ม HYDRAULIC ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ จังหวัดปัตตานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๔๐๔-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ กลุ่มพลังงานลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กท.ถง. ๘๐๖๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑-๗๑๐๓-๐๐๐๓ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำชายและหญิง อาคาร ๖ ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสแตนเลสและป้ายโครงสร้างการบริหารงาน กพบ. จำนวน ๓ รายการ (บท.กพบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายโครงการลูกพระดาบสตามพระราชดำริ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537