หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำอาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยทราย ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง ฯลฯ โดยวิธี (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า)จำนวน 9 รายการ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 คัน
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯลฯ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คัน วิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนทางไปอาคารที่ทำการและพลับพลา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี(e-bidding)
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พพ. โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบงานฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วิธี E-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ วิธี E-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิธี E-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า วิธี E-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537