หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 25 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 134/2561
ประกาศราคากลาง ใช้บริการ TOT Fiber 2U (ความเร็ว 80/20 Kbps.) วิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (จังหวัดพิษณุโลก) วิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารโรงงาน (จังหวัดเชียงใหม่) วิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ (จ) 414/2560
ประกาศราคากลาง ในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดศึกษาของภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ) 77/2561
ประกาศราคากลาง ในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอนุมศึกษาและอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (จ) 78/2561
ประกาศราคากลาง ในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตภาคเหนือ (จ) 79/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (วิธีตกลงราคา)
ประกาศว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล (วิธีตกลงราคา)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (วิธีตกลงราคา)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วิธีตกลงราคา)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทเตาชีวมวล (วิธีตกลงราคา)
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (วิธีตกลงราคา)
ประกาศราคากลางว่าจ้างทีปรึกษา ในการตรวจสอบและออกในอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 80/2561
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการผลิต CBG สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (โดยวิธีคัดเลือก) (จ) 48/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 59/2561
ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการบูรณาการเพื่อผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ (Building Energy Code BEC) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 62/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 50/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537