หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของห้องควบคุมเครื่องกันหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ทะเบียนครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๔๐-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ลูก ใช้กับทะเบียน ลอ-๑๙๗๑ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๑๓ และทะเบียน พว-๑๒๖๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ Air Handling Unit (AHU) ชั้น B (Basement) ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุด หมายเลยครุภัณฑ์ ๔๖-๗๐๔๐-๐๐๘๖ (ศท. กพบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ข้อต่อยีโบลท์ PVC ขนาดท่อ ๕๐๐ มม. จำนวน ๔ ชุด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ๒ผ-๗๒๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น ๓๑๙ll หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๐๙ , ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๒๕ , ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๒๖ , ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๗๕๒๓-๐๐๐๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันไฮดรอลิค PTT HYDRAULIC ๔๖ เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ UNIT ๑ เลขครุภัณฑ์ ๒๗-๗๒๐๒-๐๐๐๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กพบ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๘-๕๕-๖๐๑-๐๐๗-๐๐๑๙ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม Support รับท่อส่งน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมายเลขสิ่งปลูกสร้าง ๕๓-๙๐๐๑-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองพัฒนาพลังงานทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK-๖๓๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๓๔-๐๐๐๓ ของกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๙๐๖-๐๐๑๖ กลุ่มงานพัสดุ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (เทอร์บิน เบอร์ ๔๖ และ ๖๘) ของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒ ยูนิต หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๙-๗๒๐๒-๐๐๐๘ และ ๒๙-๗๒๐๒-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ ของกลุ่มวิชาการ กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำตะแกรงเหล็กหน้าประตู Intake จำนวน ๑๓ รายการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อำเภอนตรไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๒ กพพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537