หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง (4 มี.ค. 2562)
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานราชการ เอกชนให้ความรู้ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์บริการวิชาการที่6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้มีการสาธิตการทำ ข้าวจี่จากเตาปิ้งย่างไร้ควัน ข้าโพดต้มจากเตาชีวมวล และยาสมุนไพรผู้เฒ่าอุ้มช้างจากเตามหาเศรษฐี เพื่อให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมพิธี วันที่ 3 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม (4 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 2 มีนาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (28 ก.พ. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 265 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ในวันที่ 27 ก.พ.62
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนวังแขมวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.พ. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมี นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (25 ก.พ. 2562)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานศึกษา วิสาหกิจชุมชนร่วมจัดนิทรรศการ 27 หน่วยงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 570 คน 21 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 (22 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจพิษณุโลก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก, ชุมชนตำบลหนองไม้กอง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร, ชุมชนตำบลเทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร, ชุมชนตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และชุมชนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครู /นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (ภาคเช้า) (21 ก.พ. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 20 ก.พ. 62 (ภาคเช้า)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (ภาคบ่าย) (21 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (15 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมคือ 1.เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสังคม,กศน.อำเภอสังคม,อบต.บ้านม่วง,อบต.แก้งไก่,อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังคม(นางรัตนาพร ศรีอุปัชฌาย์) ประธานเปิด และ หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวรายงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (15 ก.พ. 2562)
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) โดยมี หศบ.9 นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 15 ก.พ.62
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์"เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์" เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 โดยมีนายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน175 คน วันที่ 14 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562" (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562"ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 112 คน วันที่ 12 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 60 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 13 ก.พ. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ประธานในพิธีโดย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นางสาว นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 734 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 (12 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 โดยมีนายอำเภอขลุงเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 228 คน วันที่ 11 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อ.ท่าบ่อ 2.โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม 3.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อ.เมือง และ 4.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน จำนวน 125 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับคณะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมมาศวิทยา และ โรงเรียนธาตุศรีนคร (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เปิดบ้านไผ่ทอง หนองตาคง'63 (8 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537