หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี)ฝึกอบรมเรื่อง “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี (8 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี)ฝึกอบรมเรื่อง “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ..หนองคาย) ให้การต้อน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ (7 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ..หนองคาย) ให้การต้อน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ โดยมี ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี,ผู้อำนวยการกองแผนงาน พพ.,หศบ.4(จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (6 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนางสุวิทย์ ใจจะดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบต่างๆ (5 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด180 คน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (5 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) โครงการการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) โครงการการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลลานกระบือ (2 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 35 คน วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด (31 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดโดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมือวอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 67 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตเตาเผาถ่าย 200 ลิตร และเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบใช้แรงคน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ (30 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตเตาเผาถ่าย 200 ลิตร และเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบใช้แรงคน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำท้องถิ่น และแกนน้ำภาคประชาชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (26 ก.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำท้องถิ่น และแกนน้ำภาคประชาชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำนักเรียนนายสิบตำรวจ และครูฝึกจำนว เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (26 ก.ค. 2562)
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 100 นาย และครูฝึกจำนวน 10 นาย รวมจำนวน 110 นาย เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 26 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่6(จังหวัดอุบลราชธานี)และพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปนระชุมครั้งที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (25 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่6(จังหวัดอุบลราชธานี)และพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปนระชุมครั้งที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (23 ก.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี (22 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (19 ก.ค. 2562)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 94 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562 นำกลุ่มสตรี จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (18 ก.ค. 2562)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562 นำกลุ่มสตรี จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 18 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานของ บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ณ บริษัท ไนโตรเคมีอุตสากรรม จำกัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (18 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานของ บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ณ บริษัท ไนโตรเคมีอุตสากรรม จำกัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตโคมไฟส่องสว่างถนน” ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตโคมไฟส่องสว่างถนน” ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดการถ่ายถอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตรการออกแบบติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (18 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดการถ่ายถอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตรการออกแบบติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีประธานเปิดพิธีพันเอกโกวิท สังขนครา พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมการถ่ายทอด จำนวน 30 นาย ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนไทยวิทยาคม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (15 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนไทยวิทยาคม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537