หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
งานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตักบาตรประจำปี พระสงฆ์ 36 รูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป การออกร้านอาหารและเกมมหาสนุก กิจกรรมจับสลากแจกของรางวัล พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายประวิณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมถ่ายทอดความทรงจำเกี่ยวกับบ้านพิบูลธรรม (บ้านนนทิ เดิม) ด้วย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม “Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรี และกิจกรรม Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. รวมตัวกันประกาศจุดยืนลดการใช้โฟมและพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโต เรียนรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรวมพลังทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ทำการกรมฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานครบรอบ 66 ปี พพ. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม ที่จะถึงนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
พพ.ร่วมผลักดันผู้ประกอบการสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0
#กระทรวงพลังงาน โดย #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จับมือกับ #กระทรวงอุตสาหกรรม และ #กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ Factory 4.0 และ Energy 4.0 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลติดปีกผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นควบคู่กับการลดใช้พลังงาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #นายสมชาย_หาญหิรัญ_รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการควบคุม ตรวจวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0 “เราให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาเราสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการปาล์มและเกษตรแปรรูปในการใช้งานเครื่องจักร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 10-20% และสามารถลดพลังงานโดยรวมได้กว่า 193 ล้านบาทต่อปี” #นายประพนธ์_วงษ์ท่าเรือ_ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการภายใต้แผน 5 ปี ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน เพราะใช้เงินลงทุนน้อย แต่ลดพลังงานได้ปีละกว่า 200 ล้านบาท โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 ใช้เงินไป 97 ล้านบาท และปี 2562 ได้เบิกงวดแรกไปแล้ว 60 ล้านบาท
พพ.มอบฉลาก 53 อาคารธุรกิจประหยัดพลังงาน เครื่องหมายการันตีประสิทธิภาพอาคารแห่งอนาคต
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ” ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักเกณฑ์บริหารด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับอาคารธุรกิจที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกประเทศที่ขณะนี้มีอาคารธุรกิจที่ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร แบ่งออกเป็น ประเภท สำนักงาน 31 แห่ง ประเภท ห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาท์สโตร์ 14 แห่ง ประเภท โรงแรม 5 แห่ง ประเภท โรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรฐาน BEC โดยการติดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคารภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558- 2579 รองอธิบดีกล่าวว่า โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานและสถานประกอบการมีการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และสามารถผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางด้านบริหารจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารดังกล่าว จะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคาร ต่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และยังกระตุ้นให้อาคารเก่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ พพ. รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
พพ. ปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรม "พพ. ร่วมปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา" โดยมี นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้า ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ คณะนักเรียนยังได้นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น "ธรรมชาติเป็นกำแพง" สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหาร พพ. เป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
พพ. ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
จัดสัมมนาการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร 4.0
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยมีผู้บริหารระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
สัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำโครงการ “จัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ” เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องและเหมาะกับสภาพการทำงานจริงของโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์มีนัยสำคัญ โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้เริ่มจัดทำและทดลองใช้งานโปรแกรมกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารจำนวนทั้งสิ้น 46 โรงงานเพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่และเชิญชวนโรงงานควบคุมนำโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมอย่างแพร่หลายต่อไปซึ่งจะส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลของของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในที่สุด
พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อศึกษาและเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์พลังงานของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 บริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้วย 4 แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ การปรับเปลี่ยนสภาวะการทำงานให้สอดคล้อง และการเลือกหาแหล่งพลังงานทดแทน พร้อมตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 10% ทุกๆ 3 ปี โดยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานรวมได้ 1.76 ล้านเมกะจูล คิดเป็นมูลค่า 2.59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
รัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมบ้าน"รักษ์พลังงาน"ภายในงาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว"
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบ้าน "รักษ์พลังงาน" บ้านยุคใหม่ภายใต้แนวคิดประหยัดพลังงาน ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีดรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ พพ. ให้การต้อนรับ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บ้านรักษ์พลังงาน เป็นบ้านยุคใหม่ที่ก่อสร้างภายใต้แนวคิดของการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ผนัง ฉนวน กระจก ตลอดจนถึงการติดตั้ง Solar Cell การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดข้างต้นประชาชนทุกคนสามารถภายใต้เงินลงทุนที่ไม่สูงนัก แต่ให้ความคุ้มค่าและการประหยัดพลังงานระยะยาว ประชาชนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมบ้านรักษ์พลังงานได้ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิด สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยกล่าวถึงผลการดำเนินงานดังนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และวิธีการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมกลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศ โดยเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จ ก็จะได้มีการส่งเสริมการใช้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ การติดฉลากประหยัดพลังงาน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้ ทุกท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดผลการศึกษาและผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากโครงการ ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และทำให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อนำไปขยายผลพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับประเทศได้ต่อไป
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุ่นไส้กรอก” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ.จัดสัมมนา ”Smart Energy for Food Industry”
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งและเกษตรกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Smart Energy for Food Industry” ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ พพ. จัดขึ้น ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับจังหวัดสมุทรสาครถึงจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมีขนาดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกว่า 6,000 แห่ง ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เผยแพร่ความรู้และบทบาทของ พพ. ในการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการใช้พลังงานสูงกว่า 30% ให้รู้โครงการต่างๆของ. พพ. และแนะนำให้รู้จักการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ. จับมือ 4 เครือข่าย ร่วมสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนการสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนาม ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะบรรจุในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
นำร่องใช้น้ำมัน B10 ในภาคขนส่ง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมงานแถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ นายวันชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. เอ็มเทค และ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง โดยได้นำน้ำมัน B10 ไปใช้นำร่องในรถยนต์กว่า 80 คัน ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จากกรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ในสภาวะการใช้งานจริง อันจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ทั้งนี้ ภายในงานทางกองทัพเรือได้นำเรืออังสนา ซึ่งผ่านการใช้ B100 จากโครงการวิจัยของกรมอู่ทหารเรือ มาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงและนิทรรศการธงชาติไทย และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม 2 พาน ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ภริยานายกรัฐมนตรี วางพานพุ่ม ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค. 2561
พพ. จัดสัมมนา”การปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537