หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิธีคัดเลือก (จ) 359/2561
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร) (จ) 355/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 377/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักรฯ (ว่าจ้าที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 360/2561
ประการศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลัังงานสูง) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 363/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 367/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 368/2561
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร) โดยวิธีคัดเลือก (จ. 367/61)
ประกาศราคารกลางจ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 357/2561
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) (จ) 356/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 354/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 353/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ่้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) โดยวิธีดัคเลือด (จ) 349/2561
ประกาศราคากลาง จ่างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทศูนย์การค้า) โดยวิธีดัคเลือก (จ) 352/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (ค่าว่่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 355/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 350/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 351/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 358/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 135/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537