หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕ฝ-๒๑๙๐ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘-๗๑๐๒-๐๐๐๔ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint c๒๒๕๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๑๒ บท. กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ RICOH SPC๘๑๑DN จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๙๐๖-๐๐๒๕ กลุ่มพลังงานขยะ กวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๘ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗-๗๑๑๐-๐๑๔-๐๐๐๑ กลุ่มงานพัสดุ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานพนักงานควบคุมและบำรุงรักษากังหันลม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์และสมุดลงทะเบียนใบสั่งซื้อ จำนวน ๒ รายการ กลุ่มงานพัสดุ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกล่องพลาสติก จำนวน ๑ รายการ ของ วม.กพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน ๖ คัน บท. กพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DC๒๓๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๐๓๔-๐๐๐๒ ของ พพ.๑ กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๒๓ และ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๐๑ ของ กถผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๗กญ-๗๑๐๐ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๑๐๓-๐๐๐๓ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ฝ-๙๑๕๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๗๑๐๓-๐๐๒๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕ฌ-๒๕๑๔,๘บ-๒๕๗๕,๒จ-๖๕๘๙ หมายเลขทะเบียน ๓๔-๗๑๐๓-๐๐๐๘,๓๒-๗๑๐๓-๐๐๐๙ และ ๒๘-๗๑๐๑-๐๐๐๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงแนวตั้ง) จำนวน ๗ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐ รีม ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537